กิจกรรม

พฤษภาคม 2560

    คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จัดโครงการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศ ด้านการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโต

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar