กิจกรรม

พฤษภาคม 2560

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar