กิจกรรม

พฤษภาคม 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar