กิจกรรม

พฤษภาคม 2560

    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

      เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพและสืบค้นหรือค้นหาโรค ความบกพร่อง และความผิดปกติที่ซ้อนเร้นอยู่ในร่างกาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคในระยะเริ่มแรก มีบุคลากรเข้ารับการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar