กิจกรรม

เมษายน 2560

    โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โบ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นโ

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

 

โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ บ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้น

     เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ บ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้นให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือประกอบอาชีพได้ กิจกรรมประกอบด้วยการรับชมสาธิตการเก็บน้ำตาลสดและกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลสด การทำผลิตภัณฑ์ หมี่กรอบและ ขนมเปี๊ยะณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ และการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ สาริกาฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar