กิจกรรม

เมษายน 2560

    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชม สืบสานทำนองครู รุ่นที่ 16

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

โครงการนำเสนอผลงานเพลงเดี่ยว ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาการเอกดนตรีไทย
สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

ณ Black Box Theatre คณะดนตรีและการแสดง
Calendar