กิจกรรม

มีนาคม 2560

    สำรองห้องพัก ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1436446512.jpg
Calendar