กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ AIS ติดตั้งสัญญาณ Free-WiFi ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar