กิจกรรม

ธันวาคม 2559

    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) ส่งมอบโครงการ "มอป.ส่งเสริมการเรียนรู้-รักษปะการัง Eco Coral Chamber" มูลค่า 2,450,000 บาท ในโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558)

ข่าวการรับมอบ 1

ข่าว2
Calendar