กิจกรรม

ธันวาคม 2559

    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ให้บุคลากร ประจำปี 2560 

ข่าวซ้อมแผนหนีไฟ1

ซ้อมแผนหนีไฟ2
Calendar