กิจกรรม

ธันวาคม 2559

    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (สวทล) จัดกิจกรรมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อความปลอดภัย

ข่าวอบรมสารเคมี
Calendar