กิจกรรม

ธันวาคม 2559

    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมให้บุคลากร ด้านการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ประสบภัย ในสถาบันฯ 

ข่าวการอบรม1

ข่าวการอบรม หน้า2
Calendar