กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

รายการ ข่าวข้นรับอรุณ ช่องเนชั่น ทีวี 22 ได้มาสัมภาษณ์ ดร.เสาวภา  สวัสดิ์พีระ ถึงภารกิจของสถาบันฯ ในหลายๆด้าน

รายละเอียดข่าว
Calendar