กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

ศ.ดร.พิชัย  สนแจ้ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2527

รายละเอียดข่าว
Calendar