กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงานให้คณะผู้บริหาร

รายละเอียดข่าว
Calendar