กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งจัดสวัสดิการให้แก่นิสิตและประชาคมบูรพา ให้มีบริการธนาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar