กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

ศ.ดร.พิชัย  สนแจ้ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (คนที่4.) พร้อมด้วย ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ ดร.แววตา  ทองระอา อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมบันทึกเทปรายการ "มองชล" ในตอน น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ

รายละเอียดข่าว
Calendar