กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และนำสนอผลงานวิจัย ในการประชุม SEAZA ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ข่าวสัมมนา




Calendar