กิจกรรม

พฤศจิกายน 2559

    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล
Calendar