กิจกรรม

ตุลาคม 2559

    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6

   ผู้ประกาศข่าว ตันหยง ประทับสิงห์

สวทล.ร่วมโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ "จับเป็นร้อย ปล่อยเป็นล้าน" โดยนำหอยหวานจากงานวิจัย จำนวน 10,000 ตัว เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดข่าว
Calendar