สัมมนา

สิงหาคม 2564

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดงานอบรมหลักสูตร การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ๐ฃ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี หอการค้า จ. ชลบุรี YEC ชลบุรี และบริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ"
โ หลักสูตรที่จะทำให้ท่านรับรู้ และเข้าใจ กรอบมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม SROI
โ หลักการ ขั้นตอนการประเมิน และสามารถประยุกต์กรอบแนวทาง SROI สู่การบูรณาการพัฒนาขยายผลการดำเนินงานขององค์กร/ธุรกิจ
ฟรีโผ๏ธโผ๏ธ ไม่มีค่าใช้จ่าย
๐ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วิทยากรโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Exclusive Director of Social Value Thailand
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ https://forms.gle/VeNGHe8zgFpYZT8R6Calendar