สัมมนา

กรกฎาคม 2564

    อบรมออนไลน์ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม AMOS vs. LISREL ในการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารธุรกิจในยุควิกฤตโควิด-19

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

๐อบรมออนไลน์ "การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (AMOS vs. LISREL) ในการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารธุรกิจในยุควิกฤตโควิด-19" ๐
โผ๏ธฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
๐ขเพื่อศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น
๐จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ๐
โ อบรมออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet
โ เวลา 09.00-16.00น.
โ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงก์ ๐
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๐คุณทมาภรณ์ วิรุณราช 063-2635426
 Calendar