สัมมนา

มิถุนายน 2564

    ลงทะเบียน บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร Corporate and Managerial Accounting สามารถนับชั่วโมงบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

๐ฃวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...ขอเชิญผู้บริหาร นักบัญชี ผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร"
(large green triangle)ท่านได้เรียนรู้...
- เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในตัดสินใจ วางแผน ประสานงาน
และควบคุมงาน
- แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร
- การจัดทำงบประมาณและตัดสินใจ

๐ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
(talisman)(sparkle) สามารถนับชั่วโมงบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง (sparkle)(talisman)

๐จ‍๐ผวิทยากร ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
นักบัญชีรับอนุญาตอาเซียน
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

๐ฐค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (ร่วมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการบรรยาย)

๐ท่านสามารถลงทะเบียนได้
https://forms.gle/EYvjrDLKzRvKD46x9

๐ฑสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชาลินี 081 311 1995
Line ID: Chalineep 
Calendar