สัมมนา

พฤศจิกายน 2563

    ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักบริการวิชาการ

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564

สำหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
โดย สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินโครงการฝึกอบรมได้ที่ 
 

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ที่ 

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วม(ภาครัฐ)
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วม(อปท.)

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครอบรมได้ที่ 

 
Calendar