สัมมนา

กรกฎาคม 2563

    เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ออนไลน์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในรูปแบบออนไลน ฟรี!!! ช่องทางลงทะเบียน โ>>> http://forms.gle/62ZkuiyZNdfqmZ9o9 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-102602 , 038-102605

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา

ในรูปแบบออนไลน ฟรี!!!

ช่องทางลงทะเบียน --->>> http://forms.gle/62ZkuiyZNdfqmZ9o9

หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

038-102602 , 038-102605

แบบ บรรยาย 2
Calendar