สัมมนา

กรกฎาคม 2563

    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ เปิดรับสมัครแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

เปิดรับสมัครแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย
และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทีมวิทยากร
จัดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อบรมฟรีจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

โดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมนำ Note book มาด้วย

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/URd7Brsy1GojJ1u97

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendar