สัมมนา

มิถุนายน 2563

    ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2...

ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

โดยเริ่มงานในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 และเข้าทำงานในชุมชนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร 038-102283 และ 038-102293

 

 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

เอกสารประกอบการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

 
Calendar