สัมมนา

กรกฎาคม 2563

    เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาต
-รถยนต์และรถจักรยานยนต์-
>> ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563<<
ผู้สนใจสอบถาม :: โทร 038-394900, 038-102991-3 ต่อ 115, 117, 119 หรือสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ชั้น 2
เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 


Calendar