สัมมนา

พฤศจิกายน 2562

    สำนักบริการวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการอบรม

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

 
Calendar