สัมมนา

สิงหาคม 2562

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

       กรมการท่องเที่ยว ได้ประกาศ เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการจัดทดสอบความรู้ครั้งนี้ จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติตามประกาศกรมการท่องเที่ยว สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อนำผลทดสอบความรู้ฯ
ดังกล่าว ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอเป็นมัคคุเทศก์ได้ที่กรมการท่องเที่ยวต่อไป รายละเอียดการสมัคร ดังนี้


- รายละเอียดเพิ่มเติม -
ประกาศกรมการท่องเที่ยว : https://drive.google.com/…/1viD8oNOPNGYfJJ23uomdiJhtaJ…/view

เว็บไซต์รับสมัครสอบ : https://dot-guide.thaijobjob.com/

- ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์ติดต่อ (เวลาราชการ) 038-102293 , 038-102283

**สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**

 
Calendar