สัมมนา

สิงหาคม 2562

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

 

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar