สัมมนา

มิถุนายน 2562

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร
Calendar