สัมมนา

มีนาคม 2562

    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

เปิดรับสมัครแล้ว
โอกาสดี ไม่ควรพลาด สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม อบรมวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมัครได้ที่ https://goo.gl/PoSkPZ
หรือโทร 038-102287
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar