สัมมนา

มกราคม 2562

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การเขียนคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และในเครื่อข่ายภาคตะวันออก หรือบุคคลที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า" 
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 9:00-17:00 น. ณ ห้อง PJ 303 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

 

ลงทะเบียนได้ที่......
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScK8ZZ010QOfXnhPS…/viewform
Calendar