สัมมนา

ตุลาคม 2561

    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการอบรม

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar