สัมมนา

ตุลาคม 2561

    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 


รายละเอียดโครงการ

กำหนดการอบรม

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar