สัมมนา

ตุลาคม 2561

    เรียนเชิญอาจารย์สอนภาษาจีนทุกท่านร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

เรียนเชิญอาจารย์สอนภาษาจีนทุกท่าน ร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน (ระดับมัธยมศึกษา)

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561     http://confucius.buu.ac.th/th/?p=3796

รายละเอียดและลงทะเบียน

1.รายละเอียดและกำหนดการโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน (ระดับมัธยมศึกษา) 15-16 พ.ย.2561

2.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมครู ระดับมัธยมศึกษา 15-16 พ.ย. 2561
Calendar