สัมมนา

สิงหาคม 2561

    ศูนย์จีนศึกษา เชิญชวนทุกท่านร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง : กับความฝันของจีน

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

กำหนดการ

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา

เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง กับความฝันของจีน

โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561  ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

09.00 น.         ลงทะเบียน

09.30 น.         พิธีเปิดโดย ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

10.00 น.         บรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิด สีจิ้นผิง กับความฝันของจีน 

                     โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

11.30 น.         ร่วมกันอภิปรายและตอบคำถาม จากผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์--->>คลิ๊ก

 

 

 
Calendar