สัมมนา

สิงหาคม 2561

    Train the Trainer Teacher Workshop for TOEFL ITP บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคคลทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

"Train the Trainer" Teacher Workshop for TOEFL ITP

The TOEFL ITP Teacher Workshop is led by EST approved trainers in an interactive, hands-on classroom setting. This 2-day professional development program is designed to provide you with the tools needed to help your students improve their English Language proficiency by focusing on three key skills:
• Listening Comprehension 
• Structure and Written Expression
• Reading Comprehension

Workshop Date
September 6-7, 2018

Apply online at http://bit.ly/TOEFLITP-Workshop

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมหลักสูตร "Train the Trainer" Teacher Workshop for TOEFL ITP (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ให้สามารถสอบ TOEFL ITP ให้มีคะแนนที่สูงขึ้นได้ อบรมในวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนี้มีค่าลงทะเบียนท่านละ 2800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6355-2741

รับสมัครออนไลน์ที่ http://bit.ly/TOEFLITP-Workshop
Calendar