สัมมนา

มิถุนายน 2561

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

 

รายละเอียดดังแนบ

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar