สัมมนา

เมษายน 2561

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง The effect of Brain Stimulation on Learning and Cognition โดย Prof. Roi Cohen Kadosh

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

 

ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "The effect of Brain Stimulation on Learning and Cognition" โดย Professor Roi Cohen Kadosh ศาสตราจารย์ด้าน Cognitive neuroscience ณ ภาควิชาจิตวิทยาการทดลอง มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Department of Experimental Psychology, Oxford University) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง RMCS207 อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ >>>https://goo.gl/forms/sjEFbJ20GLSfE7co2

 
Calendar