สัมมนา

มกราคม 2561

    โครงการเสวนา Global Talks on Sustainable Tourism สะท้อนมุมมองโดย ผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระดับโลก

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญร่วมงาน โครงการเสวนา "Global Talks on Sustainable Toursism" สะท้อนมุมมองโดย ผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระดับโลก ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องเทาทอง โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าสมัครเข้าโครงการฯ 900 บาทต่อท่าน สนใจติดต่อ คุณสุภรัติ สุขวิสุทธิ์ และคุณเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ โทรศัพท์ 038-393-261 ต่อ 127, 202 
Calendar