สัมมนา

ธันวาคม 2560

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

โดยสามารถส่งใบสมัครมายัง
อีเมล : amathurot@gmail.com หรือ
โทรสาร : 038 745 798 โดยจะแจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณมธุรส ฝากไธสง 038 102288-90 ค่ะ 
Calendar