สัมมนา

กรกฎาคม 2560

    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริการวิชาการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมด้านการตลาดออนไลน์ ฟรี ตลอดหลักสูตร

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระยะที่ 2)
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ค แบบเจาะลึกทุกขั้นตอน โดยมีวิทยากรทั้งหมด 5 ท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.มีแฟนเพจแฟนบุ๊ค
2.มีบัตรเครดิต / บัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว เพื่อการลงโฆษณา
3.มีรูปสินค้าหรือบริการ ที่สามารถนำมาใช้ทำโพสได้

กำหนดการฝึกอบรม

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/A5PQve

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Tel. : 038-102287
E-mail : tloubibuu@gmail.com

 
Calendar