สัมมนา

พฤษภาคม 2560

    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha Business School, Burapha Universtiy (BBS)

ร่วมกับ

Universite Montpellier, France

Sekolah Tinggi PARIWISATA TRISAKTI, Indonesia

University of Malaya

Universidad de Murcia

 

จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ

4th BMIC

The 4th Business Management International Conference (BMIC2017)

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560

ณ Holiday Inn Pattaya  เมืองพัทยา

 

หมดเขตส่งผลงาน : 31 กรกฎาคม 2560

หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วม : 7 ตุลาคม 2560

รายะเอียดเพิ่มเติมที่ www.bbs.buu.ac.th/bmic2017

Email: bmic2017@buu.ac.th
Calendar