การศึกษา

มกราคม 2562

    เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK, HSKK วันที่ 23 มีนาคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

รายละเอียดการสมัคร 

http://confucius.buu.ac.th/th/?p=4038

 
Calendar