การศึกษา

มกราคม 2562

    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

รายละเอียดการสมัคร http://confucius.buu.ac.th/th/?p=4082
Calendar