การศึกษา

กันยายน 2561

    เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK , HSKK สอบวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

HSK (การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาจีน) 

HSKK (การพูดภาษาจีน)

สอบวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

เอกสารและใบสมัคร ----->>> คลิ๊กที่นี่

 

 

 
Calendar