การศึกษา

สิงหาคม 2561

    เปิดรับสมัครสอบภาษาจีน YCT สนามสอบ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร

1. รายละเอียดการสอบ 1YCT

2. กติกาการสอบ YCT

3. ใบสมัครสอบ 1YCT

4ตัวอย่างการกรอบใบสมัคร YCT

 
Calendar