การศึกษา

กรกฎาคม 2555

    ขอเชิญชวนศึษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. โปรดช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุนฯ ภายในวันที่ 5 ก.ค. นี้

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ กชทองรัศมี
Calendar